Sklepy i e-commerce

WYZWANIE

Zaprojektowanie serwisu e-commerce, który zapewni skuteczną sprzedaż towarów lub usług, dając jednocześnie użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i satysfakcję z dokonanych zakupów.

ROZWIĄZANIE

Sklep internetowy zbudowany w oparciu o najlepsze praktyki UX i e-commerce, pozwalający na przełożenie ruchu w serwisie na ilość dokonanych zamówień. Zbudowany sklep pozwala na łatwe zarządzanie sprzedażą, stanami magazynowymi czy płatnościami.

REZULTAT

Optymalizowany pod kontem użyteczności oraz maksymalizacji konwersji sklep internetowy, który poprzez badania UX oraz uruchomione mechanizmy automatyzacji zamówień, płatności, marketingu czy remarketingu pozwala zarówno na maksymalizację zysku jak i na łatwośc zarządzania oraz budowanie pozytywnych relacji z kupującymi.

Więcej działań →